Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı/Seminer Dersi Sorumluları

Türkçe ve Sosyal Bilimer Eğitimi Bölümü Seminer Dersi Sorumlusu Görevleri:

Seminer Dersinin planlanması ve yürütülmesini koordine etmek

Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sorumlusu Görevleri

Tezsiz yüksek lisans programını yürütülmesi konusunda takip ve koordinasyon