Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Eğitimi Bölümü olarak temel amacımız, ilköğretim II. aşamadaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe Öğretmenlerini yetiştirmektir. 
Bu bağlamda Türkçe Eğitimi Bölümü; geleceğin Türkçe öğretmeni olacak öğrencilerini, Türk dilini bilinçli kullanmayı alışkanlık haline getiren, Türk ve Dünya edebiyatının seçkin eserlerini okuyup tanıyarak bu eserlerdeki dili kullanma yetisini, estetik ve sanatsal yönleriyle sezen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Türkçe Eğitimi Bölümü, hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerinin, ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal ve kültürel değişimlere ve bunun eğitim alanındaki yansımalarına duyarlı olmalarını sağlamayı, değişime açık, öğretmen modeli üzerinde düşünebilen, yenilikçi, bilgi çağını yakından takip edebilen, topluma faydalı, hoşgörülü ve yaratıcı, insani ilişkileri iyi bireyler ve öğretmenler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır.