Ortak Dersler Komisyonu

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE GENELİ VERİLEN ORTAK DERSLER KOMİSYONU

Görevleri:

1.Ortak Derslerin planlanması, yürütülmesi sürecinin takibi.
2.Yapılacak sınavlar için soru bankası oluşturulması ve sınav sorularının seçimi
                                                               Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Komisyonu
                           
                                                                             Türk Eğitim Tarihi Dersi Komisyonu


                                                                       
                                                                             Türk Dili I – II Dersleri Komisyonu