Komisyon ve Kurullar

Görevi Dahili Tel E-posta
Farabi Koordinatörü    
Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU 7181 aseyihoglu@trabzon.
     
Erasmus Koordinatörü    
Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP 6746 bircaneyup@trabzon.edu.tr
     
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Komisyonu    
Prof. Dr. Rahmi ÇİÇEK 7170 rcicek@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Ebru GENÇTÜRK 7279 egenturk@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Yavuz AKBAŞ 6710 yakbas@trabzon.edu.tr
     
Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Komisyonu    
Prof. Dr. Suat UNGAN 7086 ungan@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Erhan DURUKAN 7088 edurukan@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP 6746 bircaneyup@trabzon.edu.tr