Genel Bilgiler

Bölümümüzü oluşturan Öğretmen Yetiştirme Programlarının geçmişi 1963 yılına uzanmaktadır. İlk yıllarda eğitim-öğretim faaliyetleri Eğitim Enstitüsü bünyesinde ortaokul öğretmeni yetiştirmek amacı ile iki yıl olarak planlanmıştır. 1967 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren on iki eğitim enstitüsünden biri kapsamında yürütülen faaliyetler daha sonrasında üç yıla çıkmıştır. 1979 yılında Yüksek Öğretmen Okulu olarak adlandırılan kurumda eğitim-öğretime devam edilmiştir. 1981 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kanunu ile birlikte Karadeniz Üniversitesine bağlı Fatih Eğitim Fakültesi içinde yer alan temel bölümlerden biri hâlini almıştır. Bölümümüz 1986 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programları ile faaliyetlerine devam etmiştir. 1998 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sürecine paralel olarak bölümün yapılanmasında da çeşitli değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerden biri olarak ortaöğretim ve ilköğretim öğretmenlikleri bölümün bünyesinde bir araya toplanmıştır. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren beş ana bilim dalı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu programlardan Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde hem lisans hem lisansüstü eğitimler, diğer programlarda ise sadece lisansüstü eğitimler devam etmektedir. Bölüm bünyesindeki programlar şunlardır:
• Coğrafya Öğretmenliği 
• Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği 
• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
• Tarih Öğretmenliği
• Türkçe Öğretmenliği