Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonunun Görevleri:
  1. Bilgi paketlerinin güncellenmesi.
  2. Ders içeriklerinin her yıl gözden geçirilmesi.
  3. Oryantasyon programlarının düzenlenmesi.
  4. Mezuniyet törenlerinin programlanması ve düzenlenmesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Komisyonu Organizasyon Şeması
  
Türkçe Eğitimi Eğitim Komisyonu Organizasyon Şeması