Ders Muafiyeti ve Uyum Komisyonu

Ders Muafiyet ve Uyum Komisyonunun Görevleri:
  1. Yatay/Dikey geçiş yapan öğrencilerin ders uyumlarının düzenlenmesi.
  2. Özel öğrenci ders uyumlarının düzenlenmesi.
  3. Senato kararlarına uygun olarak derslerin eşleştirilmesi.
Türkçe Eğitimi Ders Muafiyet ve Uyum Komisyonu

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ders Muafiyet ve Uyum Komisyonu