Akademik Personel

Akademisyen  Dahili Tel. e- posta
     
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı    
Prof. Dr. N. Nazan BEKİROĞLU   nazanbekiroglu@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. Suat UNGAN   ungan@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. Bilal KIRIMLI   bilalkirimli@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Erhan DURUKAN (ABD Başkanı)    edurukan@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bircan EYÜP   bircaneyup@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Sebahattin CİVELEK   ssbhttn@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Ömer SELİM   oselim@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. İbrahim BALCI   ibrahimbalci@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Ertan AKBAŞ   ertan.akbas@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Nilüfer SERİN   niluferserin@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Emine Damla TURAN   dkocaturk@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Taha Yasir CEVHER   tahayasircevher@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Nazmi ARSLAN   nazmiarslan@trabzon.edu.tr
     
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi  Ana Bilim Dalı    
Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM (ABD Başkanı)   m.muhsin@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Kenan AYDIN   kenan.aydin@trabzon.edu.tr
     
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı    
Prof. Dr. Rahmi ÇİÇEK (ABD Başkanı)   rcicek@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. İ. Hakkı DEMİRCİOĞLU   demircioglu@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Ebru GENÇTÜRK   egencturk@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Ebru DEMİRCİOĞLU   ebrudemircioglu@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Yavuz AKBAŞ   yakbas@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKPINAR   makpinar@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gizem ÇOLAK   gcolak@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kerem ÇOLAK   kcolak@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer BAŞKAYA   mbaskaya@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Ender İSKURT   enderiskurt@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Saliha CEVHER   saihatoros@trazbon.edu.tr
Arş. Gör. Elif TORUN   eliftorun@trabzon.edu.tr
     
Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı    
Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU (ABD Başkanı)   aseyihoglu@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Aydın KILIÇASLAN   akilicaslan@trabzon.edu.tr
     
Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı